PREPRAVA TOVARU
OD VEĽKEJ BRITÁNIE
PO SICÍLIU

-

Pre nás je dôležité, aby si bol zákazník istý, že nám zverený tovar sa vždy dostane
na miesto určenia v prefektnom stave a v stanovenom termíne

O FIRME RENYI

CESTNÁ DOPRAVA V KAŽDOM PRÍPADE JE AJ OTÁZKOU DÔVERY

Cestná doprava v každom prípade je aj otázkou dôvery. Pre nás je dôležité, aby si zákazník bol istý, že nám zverený tovar sa vždy dostane na miesto určenia v perfektnom stave a v stanovenom čase. K tomu je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii stále modernejšie prostriedky, pomocou ktorých môžeme zabezpečiť stále väčšiu istotu pri dopravnej činnosti.

Naša firma bola založená v roku 2005 za zohľadnenia týchto cieľov, odvtedy je pre nás charakteristický neustály vývoj, čo pre nás zabezpečuje, aby Vaša zásielka využitím nášho spoľahlivého vozového parku pomocou našich skúsených spolupracovníkov sa bezpečne a rýchlo dostala do ktorejkoľvek oblasti Západnej Európy.

30X

WITH COILS

27 TON

KAPACITA KAMIÓNU

SLUŽBY

Naša firma vykonáva prepravu tovaru predovšetkým medzi Nemeckom a Talianskom, avšak môže zabezpečiť transport na celé územie Západnej Európy a Veľkej Británie.


Náš neustále obnovovaný, moderný vozový park ako aj vynikajúce odborné znalosti a skúsenosti našich pracovníkov je garanciou na to, aby popri kompletnej a zbernej doprave akýkoľvek špeciálny, nadrozmerný náklad sa dostal rýchlo a spoľahlivo do cieľa.


Každé naše vozidlo je vybavené na určenie aktuálnej polohy satelitným telematickým systémom Styletronic, teda ich polohu možno sledovať v reálnom čase centrálne. Okrem toho naša dispečérska služba a poistenie tovaru slúžia k tomu, aby nám zverený tovar sa dostal na miesta určenia včas a v perfektnom stave.

VOZOVÝ PARK

Našu flotilu tvoria predovšetkým ťahače so zaradením do kategórie EEV emisií a návesy typu Berger Light a Schwarzmuller, ktoré zodpovedajú najprísnejším normám Európskej únie, okrem toho ich vlastná hmotnosť je mimoriadne nízka, preto hmotnosť užitočného nákladu môže byť aj 27 ton. Bezchybný technický stav našich vozidiel zabezpečujú výhradne autorizované značkové servisy.


Okrem toho sme schopní pružne reagovať na špeciálne požiadavky našich partnerov. Zabezpečujeme pre nich transport nákladov s nadmernými rozmermi, s nadmernou hmotnosťou, nebezpečných nákladov ako aj nákladov s vysokou hodnotou.


Naše vozidlá v priemere majú ložný priestor 90m3 a ich úložný náklad je max. 27 ton. K doprave zabezpečujeme uzavreté alebo plachtové plošinové návesy.

VOZOVÝ PARK

Našu flotilu tvoria predovšetkým ťahače so zaradením do kategórie EEV emisií a návesy typu Berger Light a Schwarzmuller, ktoré zodpovedajú najprísnejším normám Európskej únie, okrem toho ich vlastná hmotnosť je mimoriadne nízka, preto hmotnosť užitočného nákladu môže byť aj 27 ton. Bezchybný technický stav našich vozidiel zabezpečujú výhradne autorizované značkové servisy.


Okrem toho sme schopní pružne reagovať na špeciálne požiadavky našich partnerov. Zabezpečujeme pre nich transport nákladov s nadmernými rozmermi, s nadmernou hmotnosťou, nebezpečných nákladov ako aj nákladov s vysokou hodnotou.


Naše vozidlá v priemere majú ložný priestor 90m3 a ich úložný náklad je max. 27 ton. K doprave zabezpečujeme uzavreté alebo plachtové plošinové návesy.

KONTAKT

RENYI, S.R.O

KÚTNIKY 635   /   929 01 DUNAJSKÁ STREDA   /   SLOVENSKO

tel.: 031 / 552 41 06
tel.: 031 / 552 41 07
tel.: 031 / 552 41 08


mob.: 0911 352 653
email: renyi@renyi.sk

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

NAPÍŠTE NÁM!